Skripta pro třetí ročník

Tuesday 13. March 2007

KTVN:
- web vyučujícího: http://www.345.vsb.cz/jirihruby

Organizace a řízení:
-Organizace a řízení výroby 1989 - Líbal
-Řízení výroby - Tomek, Vávrová
-Organizace a řízení - cvičení 1
Otázky ke zkoušce z předmětu Organizace a řízení zde
Skripta do předmětu OaŘ zde:

Tváření:
-Strojírenské tváření - Hrubý, Rusz, Čada
-Tváření I. - Rusz
-Objemové tváření oceli - Vábor, Cvilínek, Fiala

NC programování
Prezentace do předmětu NC programování zde

admin @ 11:34
Filed under: Skripta pro třetí ročníkSkripta pro druhý ročník

Tuesday 13. March 2007

Mechanika tekutin:
-Janalík,J.,Šťáva,P.:Mechanika tekutin, VŠB-TU Ostrava,2002 http://www.338.vsb.cz/mechtek.pdf
Drábková,S.,Kozubková,M.:Cvičení z mechaniky tekutin ,
VŠB-TU Ostrava,2002.
Kapitola 1-5 http://www.338.vsb.cz/1_5.pdf
Kapitola 6-11 http://www.338.vsb.cz/6_11.pdf
Kapitola 12-18 http://www.338.vsb.cz/12_18.pdf
Celkový seznam skript v elektronické podobě http://www.338.vsb.cz/seznam.htm
Otázky ke zkoušce z předmětu Mechanika tekutin
http://wts.vsb.cz/mechtekspk

Dynamika:
-Dynamika v příkladech - Jiří Podešva
Otázky ke zkoušce z předmětu Dynamika zde

Pružnost a pevnost :
-Příklady s pružnosti a pevnosti I – Otakar Krčál

Nástroje:
-Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů 1 - Mrkvica
-Přípravky a obráběcí nástroje - Řezné nástroje - 1. díl - Mrkvica

Svařování II:
-Kolektiv autorů - Svařování pro specialisty , Zerras,Ostrava 2001
-Březina - Technologie I - 1. a 2. díl , skriptum VŠB Ostrava 1998

Filozofie:
-Jan Štěpán - Logika
-Janák - Výroková logika
-Denjančuk - Filozofie a logické myšlení

Základy automatizace:
-Automatizace a automatizační technika - díl 1, 2, 3 Technologie II:
-Hrubý a kolektiv - Technologie obrábění a montáže

Grafické systémy:
-Autodesk Ltd: AutoCAD 2000 - uživatelská příručka, 1999
-AutoCAD - průvodce uživatele, CCB Brno 1997
-Fořt, p., Kletečka, J.: Učebnice pro střední školy - AutoCAD r.14, Computer Press, Praha 1998
-Píša, Z.: AutoCAD Učebnice , CCB Brno1998
-Plchová A., Folta Z.: Grafické systémy I, Tvorba výkresové dokumentace pomocí AutoCADu r. 14, skripta VŠB – TUO, Ostrava 2000,
-Plchová A., Folta Z.: Grafické systémy II, Prostorové modelování a vizualizace pomocí AutoCADu r. 14, skripta VŠB – TUO, Ostrava 2000

Části a mechanismy strojů:
-Programy do předmětu ČaMS zde

Matematika III:
-Pravděpodobnost a statistika - Pavelka, Doležalová
Stránky Doc. Šmajstrly pro matematiku III zde

Termomechanika:
-Termomechanika-Návody do cvičení - Kadlecv
Materiály pro předmět Termomechanika zde
další materiály katedry energetiky zde

admin @ 11:30
Filed under: Skripta pro druhý ročníkSkripta pro první ročník

Tuesday 13. March 2007

Základy matematiky :
-Boháč, Z.-Burda, P.-Doležalová, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 2003. ISBN 80-7078-278-1

Matematika I. :
-Burda, P.-Kreml, P.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - Matematika IIa.Skriptum VŠB - TU, Ostrava 2004, ISBN 80-248-0634-7 -Vrbenská, Bělohlávková: Základy matematiky pro bakaláře I a II

Matematika II. :
-Pavelka,Pinka - Integrální počet funkce jedné proměnné
-Dobrovská,Vrbický - Diferenciální počet funkcí více proměnných
-Vlček,Vrbický - Diferenciální rovnice
-Vrbenská, Bělohlávková: Základy matematiky pro bakalářeII

Základy strojnictví :
-Jiří Havlík,Tadeáš Szlachta: Základy strojnictví I., II., SkriptumVŠB-TU
-Strojnické tabulky

Základy fyziky, Fyzika:
-Fyzika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU Ostrava
-Bakalářská fyzika VŠB - TU Ostrava
-Základy fyziky pro bc. studium - Fojtek, Foukal, Mádr, Wyslych

Výpočetní technika :
-Farana, Smutný, Víteček: Zpracování odborných textů z oblasti automatizace a informatiky,SkriptumVŠB - TU Ostrava Šimeček,
- Vacek: Word Computer Press
-Šimeček, Vacek: Excel Computer Press
-Morávková: Úvod do používání Matlabu,SkriptumVŠB - TU Ostrava

Chemie :
-jakákoli středoškolská literatura - př.Přehled středoškolské chemie - Vacík

admin @ 10:30
Filed under: Skripta pro první ročník